Biography

Yusuf el-Karadavi

Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi
İslâm dünyasının en saygın âlimlerinden biri kabul edilen Mısırlı âlim Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî, 1926 yılında Mısır’da doğdu. On yaşına varmadan Kur’an’ı ezberledi. Temel eğitimini Ezher’e bağlı ilköğretim okullarında, üniversiteyi de 1954 yılında Ezher Usûlü’d-Din fakültesinde tamamladı. 1973 yılında doktorasını tamamlayan Üstad Karadâvî, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde önemli görevler üstlendi. Gençliğinin ilk yıllarında Müslüman Kardeşler hareketine katılan Üstad Karadâvî, mücadeleci bir İslâm âlimi olup birkaç kez hapse girdi. Birçok önemli ve hassas konularda eserleri bulunan Üstad’ın, 150’ye yakın eseri bulunup birçok dünya dillerine çevrilmiştir. Eserlerindeki geniş ufku, Kur’an ve tertemiz Sünnet’e bağlılığı göze çarpan Üstad Karadâvî, ayrıca İslâm fıkhının yenilenmesi ve uygulanabilir mahiyette kolaylaştırılması yönlerine özellikle vurgu yapıyor. İlerlemiş yaşına rağmen dünyadaki Müslümanların dertleriyle ilgilenen Üstad Karadâvî, bir çok ülkede konferans, sempozyum ve seminerlere katılarak İslâm’ın doğru anlaşılması için çaba sarf ediyor. Bu anlamda uluslararası düzeyde birçok kuruluş ve çalışmayı bizzat yürütmekte ya da denetlemektedir.